ERRËSIMI I BOTËS

Ismail Kadare rrëfen për rezistencën e Shqipërisë kundër shtypjes fetare. Karl-Markus GAUSS  boton  këtë  shkrim tepër të fuqishëm   në „Süddeutsche Zeitung„– një ndër gazetat

weiterlesen

Bewerten:

1 44 45 46 47 48 50