Projekt i Zi

Tema brilante këto me  ç’do gjë rreth  I. Kadaresë. Ai sapo ka botuar librin „Mjegullat e Tiranës „. Librit i është bashkangjitur një intervistë, e

weiterlesen

Bewerten:

1 45 46 47 48